Što je to Etički kodeks?

Jedan od mehanizama koji će pridonijeti stvaranju sigurnog okružja za potrošače jest pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu. Svrha je Etičkog kodeksa omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. Svaki poslovni subjekt, i u nefinancijskom i u financijskom sektoru, koji posluje u izravnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena. Pristupanje Etičkom kodeksu za poslovne je subjekte besplatno.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.