Što se smatra neopravdanim povećanjem cijena?

Samo uvođenje eura nikako ne smije biti niti je opravdan razlog za povećanje cijena robe i usluga. Prema načelu zaštite potrošača proizlazi da potrošač ne smije biti u nepovoljnijem financijskom položaju nego što bi bio da euro nije uveden. Kao i u svim drugim situacijama, i u razdoblju dvojnog iskazivanja nužno je ispravno i točno primijeniti pravila preračunavanja i zaokruživanja, što znači da cijena mora biti ispravno preračunata i navedena, tj. informativni obračun u valuti koja je bila ili koja će biti službena mora ispravno odražavati cijenu koja se naplaćuje potrošaču i ne smije se zaokruživati ni naviše, ali ni naniže. Omjer iskazanih cijena u kuni i euru mora odgovarati matematičkoj operaciji, odnosno pravilima preračunavanja i zaokruživanja primjenom fiksnog tečaja konverzije u njegovu punom brojčanom iznosu. To konkretno znači da od početka razdoblja obveznoga dvojnog iskazivanja do dana uvođenja eura u svrhu informiranja potrošača, cijena koja se naplaćuje u kuni mora biti preračunata i istaknuta i u euru, uz ispravnu primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Od dana uvođenja eura do završetka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena koja se naplaćuje u eurima mora biti ispravno preračunata i navedena u kuni, i to s ciljem informiranja potrošača te uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Ključno načelo uvođenja eura jest zaštita potrošača i potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden. Samo uvođenje eura nikako ne smije biti niti je opravdan razlog za povećanje cijena proizvoda!

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.