Izvješće o uvođenju eura u Hrvatskoj

21. srpnja 2023.

Europska komisija objavila je 30. lipnja 2023. Izvješće o uvođenju eura u Hrvatskoj. Izvješće je obuhvatilo najvažnije aspekte procesa zamjene hrvatske kune eurom, a istraživanja Europske komisije pokazala su da većina hrvatskih građana smatra da je zamjena prošla učinkovito i bez poteškoća (61%) te da su bilo dobro informirani o novoj valuti (88%).
Sve pripreme za prelazak na gotovinu u eurima odvijale su se prema planu, a razdoblje dvojnog optjecaja gotovine u kunama i eurima proteklo je bez poteškoća.
Europska komisija se u izvješću osvrnula i na utjecaj prelaska na euro na cijene te na prirodnu i razumljivu zabrinutost javnosti koja je u slučaju Hrvatske bila posebno izražena s obzirom na to da je to bilo prvo uvođenje eura u okruženju visoke inflacije. Utjecaj neopravdanog povećanja cijena na ukupnu inflaciju bio relativno malen i u skladu s onim što je zabilježeno pri uvođenju eura u drugim državama, navodi Europska komisija.
Izvješće je dostupno i na internetskoj stranici Europske komisije uz rezultate provedenih istraživanja.

Preuzmite dokumente:
Želite znati više?

Top tagovi (Etički kodeks)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.