Kretanje cijena u kunama i u eurima u rujnu 2022.

18. listopada 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, organiziralo je praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kuni i euru, koje traje od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.

Kretanje maloprodajnih cijena prati se na dva načina.

U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u devet hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

U rujnu 2022. Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena i proveo prvo statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“. Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda). Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja.

Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima.

Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za mjesec rujan 2022. možete pronaći na stranicama DZS-a.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini objavljivat će priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koristit će se prosječne cijene iz rujna.

Drugi način je putem udruga za zaštitu potrošača koje prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga.

Mjesečna izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima su dostupna na stranicama udruga:
• Društvo potrošača Međimurja
• Razvojna organizacija zaštite potrošača
• Centar za edukaciju i informiranje potrošača
• Hrvatska udruga za zaštitu potrošača
• Udruga Potrošački centar
• Udruga Zvonimir

 

Želite znati više?

Top tagovi (Vijesti)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.