Motivi na licu i naličju euronovčanica

10. srpnja 2022.

Na euronovčanicama prikazani su arhitektonski motivi teme “europska razdoblja i stilovi”. Dizajner prve serije je Robert Kalina, a za seriju Europa novčanice je redizajnirao Reinhold Gerstetter. Svaki je apoen ilustriran drugačijim arhitektonskim stilom. Na licu euronovčanica prikazani su prozori i vrata, dok su na naličju prikazani mostovi. Prozori i vrata simboliziraju europski duh otvorenosti i suradnju, a mostovi komunikaciju između naroda Europe te između Europe i ostatka svijeta. Prozori, vrata i mostovi prikazani na novčanicama stilizirane su ilustracije, a ne slike dijelova ni cijelih stvarnih građevina.

Arhitektonski stilovi prikazani na novčanicama

 • 5 €: klasika
 • 10 €: romanika
 • 20 €: gotika
 • 50 €: renesansa
 • 100 €: barok i rokoko
 • 200 €: željezna i staklena arhitektura iz 19. stoljeća
 • 500 €: arhitektura iz 20. stoljeća, od 1930.

 

Na svim euronovčanicama, bez obzira na apoen, nalaze se sljedeći elementi dizajna:

 • naziv valute (euro) ispisan latiničnim (EURO) i grčkim (EYPΩ) pismom, a na euronovčanicama serije Europa i ćiriličnim (EBPO) pismom;
 • pokrate naziva Europske središnje banke – na novčanicama prve serije postoje pokrate u pet jezičnih varijanti dok je, zbog proširenja Europske unije, na euronovčanicama serije Europa broj jezičnih varijanti porastao na devet na novčanicama od 5, 10 i 20 eura odnosno deset na novčanicama od 50, 100 i 200 eura, nakon što je dodana pokrata naziva Europske središnje banke na hrvatskom jeziku;
 • simbol © koji označava zaštitu autorskih prava;
 • zastava Europske unije;
 • potpis predsjednika Europske središnje banke

 

 

Potpisi

Na licu svake euronovčanice prve serije potpis je jednog od bivših predsjednika Europske središnje banke Willema F. Duisenberga (prvog), Jean-Claudea Tricheta (drugog) ili Marija Draghija (trećeg). Potpis se nalazi ispod pokrata naziva Europske središnje banke.

Na licu svake euronovčanice prve serije potpis je jednog od bivših predsjednika Europske središnje banke Willema F. Duisenberga (prvog), Jean-Claudea Tricheta (drugog) ili Marija Draghija (trećeg). Potpis se nalazi ispod pokrata naziva Europske središnje banke.

Na licu svake euronovčanice serije Europa potpis je četvrtog predsjednika Europske središnje banke Marija Draghija ili sadašnje predsjednice Christine Lagarde. Potpis se nalazi ispod motiva zastave Europske unije. Sve su novčanice važeće bez obzira na to čiji potpis je implementiran u njihov dizajn.
U optjecaju se nalaze euronovčanice prve i druge serije.

Želite znati više?

Top tagovi (Euro)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.