Praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u ožujku 2023.

04. svibnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, organiziralo je u tri pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga.

1. U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena te provodi statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“.
Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda).
Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja.
Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima.

Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za mjesec ožujak 2023. možete pogledati ovdje. Izvor: Državni zavod za statistiku.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini objavljuje priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koriste se prosječne cijene iz rujna 2022.

Ukupna vrijednost košarice 103 odabrana proizvoda (roba i usluga) u rujnu 2022. iznosi 944,77 eura (7.118,37 kuna), u veljači 2023. 959,30 eura (7.227,85 kuna), a u ožujku 2023. vrijednost košarice iznosi 965,07 eura (7.271,32 kuna).

Promatrano prema ukupnoj vrijednosti košarice prosječne cijene u ožujku 2023. u odnosu na veljaču 2023. godine povećane su za 0,6%, dok su cijene u odnosu na rujan 2022. povećane za 2,1%.

Najveći doprinos ukupnom mjesečnom povećanju košarice od 0,6% u ožujku u odnosu na veljaču ove godine dale su maloprodajne cijene kod 9 grupa proizvoda i usluga košarice kod kojih je praćenjem zabilježeno poskupljenje, dok je to poskupljenje ublažilo pojeftinjenje maloprodajnih cijena kod 6 grupa proizvoda i usluga košarice, te jednoj grupi proizvoda i usluga košarice gdje se cijene nisu mijenjale tj. ostale su iste kao u veljači.

Ukupan porast cijena košarice u ožujku u odnosu na veljaču 2023. iznosi 0,6%. Po grupama proizvoda i usluga najveći doprinos mjesečnom porastu čine sljedeće skupine proizvoda:

Cijene u skupini Povrće u ožujku u odnosu na veljaču opet su zabilježile najveći porast po skupinama košarice, a koji ovaj mjesec iznosi 11,8%, u čemu su najviše povećane cijene rajčice za 37,1%, crvenog luka za 30,3%, kelja za 27,1%, tikvice za 19,9%, paprike za 14,8%, mrkve 13,6% i cijene slatkog zelja za 10,2%.

Nakon što je u veljači ove godine prvi puta nakon pet mjeseci zabilježeno smanjenje cijene kokošjih jaja, u ožujku u odnosu na veljaču je cijena opet povećana i to za 2,4%. Tako cijena kokošjih jaja u ožujku iznosi 2,95 eura (22,23 kuna) što je u odnosu na rujan prošle godine ukupno povećanje za 27,2%.

Skupina proizvoda za osobnu higijenu i njegu također bilježi rast cijena u ožujku u odnosu na veljaču i to za 2,1% (prošli mjesec je bio pad za 1,7%). U tome rast je zabilježen kod većeg broja cijena koje se prate u toj skupini košarice, a najviši rast zabilježen je kod cijene gela za tuširanje za 4,9%, cijene šampona za kosu za 2,5%, cijene tekućeg sapuna za 2,4%, cijene kreme za lice i cijene paste za zube za 1,9%.

Skupina Meso i mesni proizvodi nakon pada cijena u veljači za 1,1% ovaj mjesec bilježi porast cijena za 2,0 %. Najveći porast u toj skupini zabilježen je kod cijena svinjskih kotleta s kostima za 13,9% (u veljači su te cijene na mjesečnoj razini pale za 7,6%), porasle su i cijene svinjskog buta bez kosti za 9,3%, cijene čajne kobasice za 4,3%, cijene šunke u ovitku za 3,8%, cijene junetine s kostima za 0,8%. Ostale cijene u toj skupini ublažile su veći porast skupine jer je zabilježen pad i to kod: paštete, mortadele, posebne salame i telećih rebara.

Skupina Ugostiteljske usluge također bilježi porast cijena i to za 0,6%. U toj skupini porasle su cijene svih proizvoda i usluga koje se prate u okviru ove skupine košarica, primjerice porasla je cijena porcije pizze za 1,2%, šalica kave espresso za 0,7%, cijena porcije juhe za 0,6%, cijena 2 dl voćnog soka i cijena porcije špageta za 0,4% te cijena porcije bečkog odreska s prilogom za 0,3%.

Cijene u skupini Kruh i proizvodi od žitarica porasle su na mjesečnoj razini za 0,3%, tome je pridonijelo povećanje cijena krafne za 8,1%, tosta za 4,0%, peciva za 2,3%, bijelog pšeničnog brašna za 1,4%, kukuruznih pahuljica za 1,1% te cijena pšenične krupice za 0,7%. Ostale cijene u toj skupini zabilježile su pad, primjerice cijene tjestenine za 2,8%, cijene riže za 1,4%, cijene kruha od pšeničnog brašna za 0,8% i bijelog kruha za 0,7%.

Skupina Ostale usluge u ožujku u odnosu na veljaču bilježi porast od 0,2%. U tome su povećane cijene: kemijskog čišćenja košulja za 1,9%, kemijskog čišćenja hlača za 1,3%, cijena redovnog godišnjeg servisa plinskog bojlera za 0,9%, cijena muškog šišanja bez pranja kose za 0,8%, cijena ulaznice za kazalište za 0,7%, cijena ulaznice za kino 0,4%, cijena mjesečne članarine za teretanu i cijena strojnog pranja automobila za 0,4%. Cijene u skupini Ostale usluge koje se u ožujku u odnosu na veljaču nisu mijenjale su slijedeće: cijena ulaznica za bazen, cijene tečaja stranog jezika i cijene naknade za vođenje tekućeg računa.

Cijene u skupini bezalkoholnih pića porasle su za 0,1%, a u toj skupini zabilježen je porast cijena prirodnog voćnog soka za 1,2%, voćnog sirupa za 1,1%, cijene čaja u filter vrećicama za 0,6% i cijene gaziranog bezalkoholnog napitka za 0,5%, dok ostale cijene u toj skupini bilježe pad.

Cijene u skupini Zdravlje zabilježile su porast od 0,1%, a u tome: cijene tableta za snižavanje temperature za 0,6% i cijene stomatološke usluge-čišćenje zubnoga kamenca za 0,4% dok su ostale cijene u toj skupini ostale nepromijenjene u odnosu na veljaču.

Pad cijena u ožujku u odnosu na veljaču 2023. zabilježen je kod slijedećih skupina proizvoda i usluga košarice:

U skupini proizvoda za čišćenje i održavanje zabilježen je pad cijena od 3,1%, gdje je cijena deterdženta za strojno pranje rublja pala za 3,8%, a cijena tekućeg deterdženta za ručno pranje posuđa nije se mijenjala.

Skupina Voće također bilježi pad cijena u ožujku i to za 2,0%. U tome najviše je pala cijena limuna za 7,2% i cijena banana za 0,7% dok su cijene naranči i jabuke zabilježile porast za 0,8%.

U skupini alkoholnih pića zabilježen za pad cijena u ožujku u odnosu na veljaču ove godine bijelog vina za 0,9% i cijena svijetlog piva u boci za 0,9%.

Drugi puta zaredom zabilježen je pad cijena u skupini Ulja i masti tako da taj pad u ožujku u odnosu na veljaču iznosi 1,7% u okviru skupine snižene su cijene suncokretovog ulja za 2,7% i cijene maslaca za 2,0% dok je cijena stolnog margarina povećana za 1,1%.

Kod Ostalih prehrambenih proizvoda također je zabilježen pad cijena u ožujku u odnosu na veljaču za 0,5%, tome padu cijena najviše je pridonijelo sniženje dječje instant hrane za 3,1%, cijene prirodnog meda za 1,6% te cijene kuhinjske soli za 1,2% dok su ostale cijene u toj skupini zabilježile porast kao primjerice cijena mliječne čokolade za 3,0%, cijena čipsa u vrećici za 1,8%, cijena majoneze u vrećici za 1,1%, cijena šećera za 0,8% i cijena vegete za 0,5%.

U skupini Mlijeko i mliječni proizvodi cijena je smanjena za 0,4%. U tome je smanjena cijena jogurta običnog u čašici za 5,3%, cijena sirnog namaza bez dodataka za 2,7% i cijena polutvrdog sira za 0,1% dok je cijena svježeg mlijeka povećana za 0,8%, a cijena trajnog mlijeka nije se mijenjala u ožujku u odnosu na veljaču ove godine.

U ožujku 2023. Skupina Ribe i riblji proizvodi je jedina skupina u košarici proizvoda koja nije zabilježila promjenu cijena u odnosu na veljaču.

2. Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga. Poveznice na internetske stranice udruga na kojima su objavljena mjesečna Izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima za ožujak 2023. su kako slijedi:

3. Web stranica „Kretanje cijena“ potrošačima omogućuje uvid u kretanje cijena u trgovačkim lancima te usporedbu s cijenama na 31. prosinac 2022. za ciljane kategorije proizvoda koji čine dio potrošačke košarice. Partneri projekta tzv. „bijelih listi“ od njenog pokretanja su trgovački lanci Konzum, KTC i Tommy. Za navedena tri trgovačka lanca na web stranici prikazane su vrijednosti potrošačke košarice za promatrane proizvode u odnosu na 31. prosinca 2022.
Usporedbom cijena u ožujku 2023. s prosincem 2022. evidentno je da da su cijene u najvećim trgovačkim lancima u Republici Hrvatskoj stabilne.
Od ukupnog broja cijena za proizvode iz potrošačke košarice koji se prate na stranici “Kretanje cijena”, njih 253 sniženo je u odnosu na 31. prosinca 2022., od čega je 157 cijena snižena zbog akcija.
Stanje na stranici na 31. ožujka 2023. pokazuje i 71 povećanu cijenu u odnosu na 31. prosinca 2022.
Također, ukupno je 755 cijena ostalo nepromijenjeno u odnosu na 31. prosinca 2022.

Od 24. ožujka 2023., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja upotpunilo je web stranicu s novim cijenama ostalih 7 velikih trgovačkih lanaca za 365 artikala koji se prate na stranici.

Aplikativno rješenje „Kretanje cijena“ dostupno je putem web stranica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na https://mingor.gov.hr/ ili direktno putem web adrese https://kretanje-cijena.hr/

Želite znati više?

Top tagovi (Etički kodeks)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.