Praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u srpnju 2023.

04. rujna 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, organiziralo je u tri pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga.

1. U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena te provodi statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“.
Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda).
Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja.
Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima.

Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za mjesec srpanj 2023. možete pogledati ovdje.  Izvor: Državni zavod za statistiku.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini obrađuje i objavljuje priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koriste se prosječne cijene iz rujna 2022.

Ukupna vrijednost košarice 103 odabrana proizvoda (roba i usluga) u rujnu 2022. iznosi 944,77 eura (7.118,37 kuna), u lipnju 2023. 973,35 eura (7.333,71 kunu) a u srpnju 2023. vrijednost košarice iznosi 983,91 eura (7.413,27 kuna).

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Promatrano prema ukupnoj vrijednosti košarice prosječne cijene u srpnju 2023. u odnosu na lipanj 2023. godine povećane su za 0,6% a cijene košarice u srpnju u odnosu na rujan 2022. povećane za 4,1%.

Najveći doprinos ukupnom mjesečnom povećanju iznosa vrijednosti košarice od 0,6% u srpnju u odnosu na lipanj ove godine dale su maloprodajne cijene kod 11 grupa proizvoda i usluga košarice kod kojih je praćenjem zabilježeno poskupljenje, dok je taj učinak poskupljenja ublažen zbog pojeftinjenja kod 3 grupe proizvoda i jedne grupe kod koje se cijene nisu mijenjale u srpnju u odnosu na lipanj.

a) Ukupan porast cijena košarice u srpnju u odnosu na lipanj 2023. iznosi 0,6%, a po grupama proizvoda i usluga sadržanih u košarici najveći doprinos mjesečnom porastu dolazi zbog većih cijena slijedećih skupina kako slijedi:
U skupini Proizvodi za osobnu higijenu i njegu bilježi se najveći porast cijena u srpnju u odnosu na lipanj i to za 15,1%. U tome je porast cijena zabilježen kod cijena gela za tuširanje za 5,9%, tekućeg sapuna s pumpicom za 2,8%, paste za zube u tubi za 2,6%, četkice za zube za 1,4% te kreme za lice za 0,3%. U toj skupini samo je cijena šampona za kosu smanjena za 0,3%.

Skupina Voće već treći mjesec za redom nastavlja rast koji ovaj mjesec iznosi 3,7% u odnosu na lipanj. U toj skupini najviše je porasla cijena limuna za 7,0%, naranči za 6,6% i cijena jabuka za 2,3%, dok su cijene banana već drugi mjesec zabilježile pad cijena i to za 2,1%.

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Cijene u skupini Kruh i proizvodi od žitarica porasle su na mjesečnoj razini za 2,5%, a tome je pridonijelo povećanje cijena sljedećih proizvoda: tjestenine za 8,4% i riže za 3,0%, cijene krafne za 2,9%, kukuruznih pahuljica za 2,8%, peciva za 2,2%, polubijelog kruha za 1,6%, bijelog kruha za 1,4%, cijene tosta za 1,1% i cijene pšenične krupice za 0,7%. U ovoj skupini u srpnju u odnosu na lipanj ove godine nije se mijenjala samo cijena pšeničnog brašna bijelog. Svi ostali proizvodi zabilježili su porast.

Skupina Alkoholna pića ukupno također bilježi porast cijena i to za 2,3% u srpnju u odnosu na lipanj u kojoj je zabilježen porast cijene svijetlog piva u boci za 5,5% i porast cijene bijelog vina za 1,6%.

U srpnju 2023. u odnosu na lipanj i skupina Ribe i riblji proizvodi bilježi porast cijena za 2,2% u kojoj je zabilježeno povećanje cijene filea smrznutog oslića za 2,8%, cijene tune u konzervi bez dodataka za 1,9% i cijene sardina u ulju bez dodataka za 0,7%.

Skupina Meso i mesni proizvodi bilježi porast cijena u srpnju u odnosu na lipanj za 1,9%. Porast cijena zabilježen je kod svih proizvoda u skupini. Najveći porast u toj skupini zabilježen je kod cijena svinjskog buta bez kosti za 4,1% te svinjskih kotleta sa kostima za 3,1%, zatim porast cijene zabilježen je i kod cijena mortadele i to za 2,9%, cijena slanine za 2,0%, cijena paštete i junetine sa kostima za 1,7%, telećih rebara za 1,1%, posebne salame i hrenovki bez dodataka za 1,0%, cijene pileta za 0,9% i cijene čajne kobasice za 0,1%.

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U skupini Proizvoda za čišćenje i održavanje isto je zabilježen porast cijena i to za 1,6%, gdje je cijena tekućeg deterdženta za ručno pranje posuđa povećana za 2,8% a cijena deterdženta za strojno pranje rublja povećana za 1,3%.

Skupina Ugostiteljske usluge također bilježi porast cijena u srpnju u odnosu na lipanj i to za 1,3%. U toj skupini porasle su cijene svih proizvoda i usluga koje se prate u okviru ove skupine košarice. Primjerice porasla je cijena porcije špageta 1,8%, porcija juhe za 1,4%, cijena šalice kave espresso i cijena porcije pizze za 1,3%, cijena 2 dl voćnog soka za 1,1% te cijena porcije bečkog odreska s prilogom za 1,0%.

Kod Ostalih prehrambenih proizvoda zabilježen je porast cijena za 0,8%. Tome je pridonio porast cijena majoneze u vrećici za 7,4%, cijena napolitanki za 4,2%, kuhinjske soli za 2,4%, meda za 0,9%, čipsa u vrećici i obične vegete za 0,5%. Istovremeno u ovoj skupini zabilježeno je smanjenje cijene mliječne čokolade bez dodataka za 8,1% te džema i dječje instant hrane za 0,4% dok se cijene šećera u srpnju nisu mijenjale u odnosu na lipanj ove godine.

Cijene u skupini Bezalkoholnih pića porasle su za 0,6%. U toj skupini zabilježen je porast cijena voćnog sirupa za 2,4%, te cijena čaja u filter vrećicama, mineralne gazirane vode i prirodne negazirane mineralne vode u plastičnoj boci, a cijene gaziranog bezalkoholnog napitka povećane su za 1,0%. U ovoj skupini smanjena je cijena prirodnog voćnog soka za 2,9% i mljevene kave za 0,6%.

Cijena kokošjih jaja nakon što je u lipnju u odnosu na svibanj pala za 2,1% u srpnju u odnosu na lipanj ponovno nastavlja porast cijene i to za 0,4%. Tako cijena 10 komada kokošjih jaja u srpnju iznosi 2,84 eura (21,38 kuna) te u odnosu na rujan prošle godine ukupno povećanje cijene kokošjih jaja u srpnju iznosi 22,4%.

Skupina Ostale usluge u srpnju u odnosu na lipanj bilježi porast od 0,2%. U tome su porasle cijene: ulaznica za kazalište za 4,8%, ulaznice za bazen za 2,8%, cijene muškog šišanja bez pranja kose za 1,5%, cijena strojnog pranja automobila za 1,2%, usluga pedikera za 0,9%, kemijskog čišćenja hlača za 0,8%, cijene ženskog šišanja sa pranjem kose i fen frizurom za 0,7%, kemijskog čišćenja košulja za 0,3%, cijene redovnog godišnjeg servisa plinskog bojlera i cijene klasične masaže cijelog tijela za 0,2%, dok se cijene ulaznica za kino, mjesečne članarine za teretanu, tečaja stranog jezika i naknade za vođenje tekućeg računa u toj skupini nisu mijenjale u srpnju u odnosu na lipanj.

b) Pad cijena u srpnju u odnosu na lipanj 2023. zabilježen je kod tri skupina proizvoda i usluga košarice i to:
Najveće sniženje cijena po skupinama koje čine košaricu u srpnju u odnosu na lipanj zabilježeno je u skupini Povrće i to za 7,7%. Najveći doprinos smanjenju cijena u ovoj skupini dolazi od nižih cijena: tikvica za 40,0%, paprike za 15,0%, rajčice i brokule za 13,1%, kelja za 9,5% i crvenog luka a 3,4%. Istovremeno u toj skupini zabilježeno je i povećanje sljedećih proizvoda: graha za 4,2%, šampinjona i krumpira za 3,2%, konzerviranih krastavaca za 1,9% i mrkve za 1,4%. Nije se mijenjala samo cijena slatkog zelja u srpnju u odnosu na lipanj.

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Više mjeseci zaredom skupina Ulja i masti bilježi pad cijena, a taj trend se nastavlja i u srpnju ove godine. U odnosu na lipanj ova skupina bilježi pad cijena i to za 3,6%. U okviru ove skupine i ovaj mjesec su snižene cijene suncokretovog ulja za 5,6%, maslaca za 4,2% dok su istovremeno cijene margarina porasle za 2,2%.

U skupini Mlijeko i mliječni proizvodi došlo je do pada cijena ukupno za 0,7%. U tome je smanjena cijena jogurta običnog u čašici za 1,9%, polutvrdog sira za 1,1%, a cijena svježeg i trajnog mlijeka nije se mijenjala u srpnju u odnosu na lipanj, dok je cijena sirnog namaza bez dodataka povećana za 1,8%.
c) Cijene u skupini Zdravlje na mjesečnoj razini nisu se mijenjale tj. ostale su iste u srpnju kao u lipnju ove godine.

2. Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga. Poveznice na internetske stranice udruga na kojima su objavljena mjesečna Izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima za srpanj 2023. su kako slijedi:
Društvo potrošača Međimurja https://www.euro.dpm.hr/images/pdf/Mjesecni-izvjestaj-srpanj-2023.pdf
Razvojna organizacija zaštite potrošača https://www.euro.rozp.hr/images/pdf/Izvjestaj-srpanj-2023.pdf
Centar za edukaciju i informiranje potrošača https://ceip.hr/wp-content/uploads/2023/08/Tajni_kupac_izvjestaj_srpanj.pdf
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača https://huzp.hr/wp-content/uploads/2023/08/Tajni-kupac-izvjestaj-za-07.2023.pdf
Udruga Potrošački centar http://www.potrosackicentar.hr
Udruga Zvonimir https://zvonimir.hr/novosti/udruga/tajni-kupac-u-srpnju-2023

3. Web stranica „Kretanje cijena“ potrošačima omogućuje na jednom mjestu informacije o kretanju maloprodajnih cijena osnovnih 78 kategorija proizvoda koji čine osnovnu potrošačku košaricu. Podatke je moguće pretraživati kroz različite filtere, prema trgovcu, prema kategoriji proizvoda te prema filterima: pojeftinilo, poskupilo, na akciji, zadržalo cijenu. Cijene se ažuriraju svakih 15 dana, odnosno 15-tog u mjesecu te zadnji dan u mjesecu i uspoređuju u odnosu na 31. prosinac 2022. za trgovačke lance koji redovito dostavljaju maloprodajne cijene za objavu (KTC, Tommy, Konzum).
Aplikativno rješenje „Kretanje cijena“ dostupno je putem web stranica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na https://mingor.gov.hr/ ili direktno putem web adrese https://kretanje-cijena.hr/

Želite znati više?

Top tagovi (Etički kodeks)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.