Praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u veljači 2023.

04. travnja 2023.

Praćenje kretanja cijena najčešće kupljenih roba i usluga u kunama i eurima jedan je od ključnih mehanizama zaštite potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, organiziralo je u dva pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kuni i euru, koje traje od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.

1. U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena te provodi statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“.
Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda).
Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja.
Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima.

Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za veljaču 2023. možete pogledati ovdje. Izvor: Državni zavod za statistiku.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini objavljuje priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koriste se prosječne cijene iz rujna 2022.

Ukupna vrijednost košarice 103 odabrana proizvoda (roba i usluga) u rujnu 2022. iznosi 944,77 eura (7.118,29 kuna), u siječnju 958,31 eura (7.220,37 kuna), a u veljači 2023. vrijednost košarice iznosi 959,30 eura (7.227,85 kuna).

 

Promatrano prema ukupnoj vrijednosti košarice prosječne cijene u veljači 2023. u odnosu na siječanj 2023. godine povećane su za 0,1%, dok su cijene u odnosu na rujan 2022. povećane za 1,5%.

Najveći doprinos malom ukupnom mjesečnom povećanju košarice od 0,1% u veljači u odnosu na siječanj ove godine dale su maloprodajne cijene kod kojih je praćenjem zabilježeno da je došlo do sniženja i to kod 43 robe i 7 usluga u košarici u odnosu na siječanj, dok je kod 15 proizvoda i usluga cijena ostala ista tj. nije se mijenjala u odnosu na siječanj, što je zajedno više od pola proizvoda koji čine košaricu.

Kod ostalih manje od pola proizvoda košarice zabilježen je rast cijena u veljači 2023. u odnosu na siječanj 2023., a najveći doprinos mjesečnom porastu košarice od 0,1% čine slijedeće skupine proizvoda:

Cijene u skupini Povrće u veljači u odnosu na siječanj zabilježile su najveći porast po skupinama košarice koji iznosi 9,5% u čemu su najviše povećane cijene paprike za 52,8%, tikvice za 20,6%, rajčice za 14,5%, brokule za 10,0%, crvenog luka za 6,0% i cijene slatkog zelja za 1,7%.

 

Skupina Voće također bilježi porast u veljači i to za 0,4%, u tome najviše je porasla cijena banana za 1,4% i naranči za 0,8%.

Kod Ostalih prehrambenih proizvoda također je zabilježen porast cijena u veljači u odnosu na siječanj za 0,4%. Povećanju je najviše pridonijelo povećanje cijene šećera za 21,7% i dječje instant hrane za 0,4% dok su ostale cijene u toj skupini zabilježile pad kao npr: cijena majoneze za 3,1%, cijena čipsa za 1,2%, cijena mliječne čokolade, džema i vegete za 1,0%.

Cijene u skupini bezalkoholnih pića porasle su za 0,4%, a u toj skupini zabilježen je porast cijena voćnog sirupa za 2,6% i cijene čaja u filter vrećicama za 2,4% dok ostale cijene u toj skupini bilježe pad.

Cijene u skupini Zdravlje porasle su 0,3%, u tome: stomatološka usluga-čišćenje zubnoga kamenca za 1,0% i sirup za ublažavanje kašlja za odrasle za 0,1% dok su ostale cijene u toj skupini ostale nepromijenjene u odnosu na siječanj.

Skupina Ugostiteljske usluge također bilježi porast cijena za 0,3%, u toj skupini porasla je cijena porcije juhe za 0,9%, cijena porcije bečkog odreska s prilogom za 0,4%, cijena porcije špageta za 0,3% i cijena srednje pizze za 0,1%.

Cijene u skupini Kruh i proizvodi od žitarica porasle su za 0,1%, tome je pridonijelo povećanje cijena riže za 2,3%, cijene kukuruznih pahuljica za 1,1%, pšenične krupice za 0,7% i cijene tjestenine za 0,6%, dok su ostale cijene u toj skupini zabilježile pad kao npr: cijena krafne za 6,1%, cijena tosta za 2,2%, cijena miješanog kruha za 1,8% i cijena bijelog kruha od pšeničnog brašna za 0,7%.

Veći dio cijena usluga iz skupine Ostale usluge u veljači u odnosu na siječanj nije se mijenjala, povećana je samo cijena klasične masaže cijelog tijela za 1,8%, cijena strojnog pranja automobila za 1,5%, cijena ulaznice za kino i ulaznice za kazalište za 1,3%, dok su cijene ostalih usluga u toj skupini zabilježile pad pa su na taj način doprinijele neznatnom povećanju skupine od 0,1%.

Prvi puta od početka praćenja košarice proizvoda tj. od rujna 2022. zabilježen je pad cijena kod većeg broja skupina proizvoda koje čine košaricu. Tako je u skupini Ulja i masti u veljači u odnosu na siječanj došlo do pada cijena za 4,1% u okviru skupine sve cijene koje se prate bilježe pad cijena npr. cijena suncokretovog ulja pala je za 7,6%, cijena maslaca za 2,7% a cijena stolnog margarina za 2,1%.

Zatim u skupini proizvoda za čišćenje i održavanje zabilježen pad cijena od 2,7%. U toj skupini cijena tekućeg deterdženta za ručno pranje posuđa bilježi pad od 3,6%, a cijena deterdženta za strojno pranje rublja za 2,5%.

U skupini Mlijeko i mliječni proizvodi cijena je smanjena za 2,2%. U tome je smanjena cijena jogurta običnog u čašici za 3,4%, cijena polutvrdog sira za 2,6%, cijena sirnog namaza bez dodataka za 0,9% i cijena svježeg mlijeka za 0,8%.

Skupina proizvoda za osobnu higijenu i njegu također bilježi pad cijena u veljači u odnosu na siječanj za 1,7%. U tome pad je zabilježen kod svih cijena koje se prate u toj skupini košarice, a najviše pad cijene gela za tuširanje za 4,0%, cijene paste za zube za 2,8%, cijene kreme za lice za 1,8%, cijene četkice za zube za 1,7% i ostalih.

Također je prvi puta od rujna prošle godine zabilježeno smanjenje cijena kokošjih jaja u veljači u odnosu na siječanj ove godine i to za 1,4%.
U veljači ove godine cijena kokošjih jaja iznosi 2,88 eura (21,70 kuna) što je u odnosu na rujan prošle godine ukupno povećanje za 24,1%.

Skupina Meso i mesni proizvodi bilježi pad cijena ovaj mjesec za 1,1%. U toj skupini najviše su pale cijene svinjskih kotleta s kostima za 7,6%, cijene čajne kobasice za 3,7%, cijene šunke u ovitku za 2,9%, cijene posebne salame za 2,5%, cijene paštete za 1,7%, cijene hrenovki bez dodataka za 1,6%, cijene svinjskog buta bez kosti za 1,4% i cijene telećih rebara za 1,3%.

U skupini alkoholnih pića zabilježen za pad cijena u veljači u odnosu na siječanj ove godine bijelog vina za 0,7% i rast cijena svijetlog piva u boci za 0,9%.

Skupina Ribe i riblji proizvodi nakon višemjesečnog porasta cijena bilježi ovaj mjesec pad cijena i to za 0,2% u tome cijene sardina u ulju bez dodataka pale su za 2,6%.

2. Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga. Poveznice na internetske stranice udruga na kojima su objavljena mjesečna Izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima za veljaču 2023. su kako slijedi:

Želite znati više?

Top tagovi (Etički kodeks)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.