Tablica za brzu konverziju kuna u euro i obrnuto

03. siječnja 2023.

U svrhu pomoći građanima da lako preračunaju kune u eure i obratno, izrađena je tablica za brzu konverziju.

Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja. Fiksni tečaj konverzije određen je na razini 1 euro = 7,53450 kuna, a dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale, na temelju treće decimale, pri čemu ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Preuzmite dokumente:
Želite znati više?

Top tagovi (Građani)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.