Tko provodi nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura?

05. rujna 2022.

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u okviru svoje nadležnosti provode:

 • Ministarstvo financija, u području financijskog i proračunskog nadzora i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, uključujući i nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod HP Hrvatske pošte d. d. i Financijske agencije kada obavljaju poslove zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura sukladno članku 27. stavku 1. Zakona
 • Ministarstvo financija, Porezna uprava, u području sastavljanja financijskih i drugih izvještaja te prijave poreza i drugih javnih davanja
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u području javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima te agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu, kao i u području javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem željezničkom prometu, pružanja kolodvorskih usluga na željezničkim i teretnim kolodvorima, agencijske djelatnosti u željezničkom prijevozu
 • Ministarstvo zdravstva, u području zdravstvene djelatnosti, lijekova i medicinskih proizvoda
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u području radnih odnosa, u svom djelokrugu rada
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave, u području radnih odnosa, u svom djelokrugu rada
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, u području primjene Uredbe (EU) br. 1214/2011
 • Državni inspektorat, u dijelu u kojem nije propisana nadležnost nadzora drugog tijela, u području prodaje robe i pružanja usluga, dvojnog iskazivanja na računima, u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe, u području radnih odnosa te u području nadzora drugog vjerovnika sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje
 • Hrvatska narodna banka, u kreditnim institucijama, kreditnim unijama, institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac te u poslovnim subjektima kojima je povjerena zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura (euro@hnb.hr)
 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u pružateljima financijskih usluga, distributerima osiguranja i Središnjem registru osiguranika (potrosaci@hanfa.hr; euro@hanfa.hr)
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, u području elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga te željezničkih usluga i
 • Agencija za obalni linijski promet, u području javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

U slučaju povrede odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, ističemo da potrošači predstavke podnose naprijed navedenim tijelima i Državnom inspektoratu putem linka https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.

Želite znati više?

Top tagovi (Građani)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.